Teesien sisällysluettelo

1.  Tiekartta bioenergialla toimivan lämmön ja sähkön kannattavuuden parantamiseksi

2.  Tahtotila energiaratkaisuihin

3.  Kuivamädätys

4.  Bio KPA kattilan savukaasujen puhdistus ja lämmön talteen otto

5.  Matalalämpötekniikka 

6.  Kysyntäjousto- Nyt

7.  Lämpöpumput

8.  Puun hyödyntäminen liikennepolttoaineena

9.  Napamoottorilla varustettu kevyt kaupunkisähköauto

10. Aurinkolämmityksellä ei ollut sanottavaa merkitystä

11. Säätö -ja mittaustekniikka- ITC 

12. Uudet toimintatavat. 

13. Energialaitoksen investoinnin ekvivalenttihinta 


Energiateesit (pdf-tiedosto)