BioHAT= ulkoisella poltolla toteutettu kiinteän biopolttoaineen voimalaitos sähkön- ja lämmön tuotantoon.
HAT= kuumakaasu turbiini
HAT= kostutuksella toteutettu kaasuturbiini
EFGT= ulkoisella poltolla varustettu kuumakaasuturbiini (epäsuora )
GT= kaasuturbiini
STIG= fossiilipolttoaine kaasuturbiinin kiertokaasun lisäys höyryllä
LUT= Lappeenrannan teknillinen yliopisto
TUT=Tampereen teknillinen yliopisto
Pietarin teknillinen yliopisto
Haihdutus
HSEG= suurnopeus generaattori
kiinteä polttoaine
hakkeen poltto
jätteen poltto
kaukolämpö
matalalämpölämmitys /kaukolämpö /kiinteistö
pienen kokoluokan yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto voimalaitos.
Venturi pesuri = impaktioon perustuva savukaasujen puhdistin .
Venturi –LTO= savukaasujen puhdistin / lämmön talteenotto.
Adiabaattinen jäähdytys= prosessin ei tuoda, eikä siitä poistu lämpöä
lämmönsiirrin
magneetti laakerointi
tulistin = kaasuseoksen kuumennin, lämmönsiirrin
ympäristöystävällinen tulevaisuus
kompressori =ilman paineistin
turbiini= lämpövoimakone, työaine ideaalikaasu (esim savukaasu, ilma , voi olla osin vesihöyryä )
rekuperaattori= kaasuturbiinin lämmönsiirrin
biomassakattila