Airia Oy

Airia Oy on perustettu 1994. Olemme toteuttaneet innovatiivisia termodynamiikan prosesseja hyvin hallitsemaamme lämpö- ja voimaoppia monipuolisesti soveltaen. 

Suomen ensimmäiset kaupalliset puun lämpökäsittelylaitteet ja hirren kuumakuivaamot sekä venturitekniikkaan perustuvat savukaasujen puhdistus- ja lämmöntalteenottolaitteet ovat meidän kättemme työtä. Tämän lisäksi olemme tehneet prosessiteollisuuteen erilaisia laitetoimituksia, kunnossapitoa sekä optimointitehtäviä. Viime vuosien aikana olemme kehittäneet kiinteällä biopolttoaineella toimivaa pienvoimalaa, BioHAT sähköteholta noin 0,1-5 MW. 


mistä tämä polku on saanut alkunsa ...

On sattumien summa että ajauduin tähän kehitystyöhön. Jo 1950-luvulla “Amerikan serkku” Viola Vehkomäki lähetti kirjeitä kotopuoleen Vilppulaan kertoen veljensä Väinön saavutuksista nopeasti kasvavan ja menestyvän auto- ja koneteollisuusyhtiö Chryslerin kaasuturbiiniosaston johtajana. Pientä poikaa autot ja tekniikka kiinnostivat siinä määrin että kirjeissä oli myös kuvia kaasuturbiiniautoista vierellään Väinö ja hänen projektiytönsä esimies, myöhemmin Apollo-ohjelman rakettien pääsuunnittelija Hern  Braun. Olen siitä lähtien lukenut kaiken mahdollisen kaasuturbiineista.

Suomessa alkoi 1990 luvun lopulla puupohjaisen sähkön, bio-pien-CHP: n valtava kehitysbuumi. Olin läheisessä yhteistyössä yhden megawatin sähköntuotannon, 1 MW,(e) tuottavan höyrykoneen tilaajan kanssa, ja seurasin katastrofiin päättynyttä projektia läheltä. Toteutimme voimalaitoksen ulkopuoliset höyry-, lauhde- ja prosessilaitetoimitukset.

Laskin tuolloin ensimmäisen kerran ulkoisen polton (EFGT) kaasuturbiinin prosessin ja totesin, että 10 - 15 % hyötysuhde ei tule olemaan riittävä kaupalliseen käyttöön. Tarkastelin myös höyryn syöttöä kiertokaasun sekaan (STIG), mutta asia jäi sikseen, koska käytettävissäni ei ollut taloudellisia resursseja kehittää asiaa eteenpäin.

Vuonna 2008 otti professori Veikko Tuutti yhteyttä silloisesta Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta, LUT:sta ja pyysi minua EFGT-projektin ohjausryhmään. Tämähän oli juuri se hanke, josta olin aiemmin haaveillut, tosin halusin saada järjestelmän toimimaan kahdella väliaineella. Noin puolen vuoden laskennan tuloksena päädyin hakemaan patenttia kastepisteen alapuolella tapahtuvan haihdutuksen prosessille. Laskennassa oli merkittävä apu professori Juha Kaikon tekemällä prosessilaskennan “Ipsepro”- ohjelmalla.


Airia Group

LUT:n projektin ohjausryhmän jäsenten kanssa olemme muodostaneet avoimen yhteistyöryhmän Airia Group, jonka kantavia voimia on lisäkseni Jarmo Alamäki  suurnopeustekniikan sekä Saarisen perhe palamisen ja automaation osaajina. Tällä hetkellä ryhmä on laajenemassa.

Prosessi on ”poikkitieteellinen” ja se perustuu aiempaan kokemukseen paperi- ja selluteollisuuden vastaavista kuivauskoneiden ja ilmankäsittelylaitteiden käytöstä, optimoinnista ja rakentamisesta sekä yhteistyöstä kansainvälisten yritysten kanssa heidän lisenssisopimuksillaan tekemistämme projekteista.

Kastepisteen alapuolella tapahtuva haihdutus on siinä määrin hankala teoria että prosessimme on saanut lähinnä vienoa hymyä aikaan rahoittajien taholta - siitäkin huolimatta, että meillä on Taipalsaaren koelaitokselta mittaustuloksia, jotka tukevat täysin teoreettista tarkasteluamme, sähkön saantosuhteeksi eli rakennusasteeksi on saatu yli 30 %.

Kahden väliaineen kaasuturbiinivoimalaitoksesta on tekeillä väitöskirja.

Tässä vaiheessa kokoamme tiimiä toteuttamaan projekteja, sekä haemme yhteistyökumppaneita alan järjestöistä.